loader image

Абонамент

Превент Пест Контрол предлага абонаментни планове за заведения, хотели, сгради с обществено предназначение, жилищни кооперации и производства, съгласно изискванията на Наредба № 1 от 5 Януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации на Министерство на здравеопазването.

При сключване на абонаментен договор с фиксиран брой платени обработки даваме гаранции за качество на работа и всяка наложила се допълнителна обработка на Вашия обект не се заплаща.

Използваме препарати притежаващи всички разрешителни. Водим изрядна документация, попълваме Дневника за ДДД и оставяме протоколи за всяка обработка.

 

Обадете се СЕГА!