loader image

Proizvodstva

Производства

Изграждането на един бизнес е пряко свързан с производствения процес, а създаването и поддържането на добри производствени бази зависи и от наличието на различни вредители. Те могат да нарушат санитарно-хигиенните норми, независимо дали става въпрос за производство в хранително-вкусовата, леката или тежката промишленост.

Създаването на качествен продукт с добър външен вид без следи от нагризване от гризачи, екскременти или наличие на насекоми в опаковките е гаранция за доверие на клиентите във вашите продукти. А да се спечели и задържи доверието на потребителя към вашата продукция е важна стъпка в изграждането на успешен бизнес.

Услуги, които можем да предложим в производството са:

  • Унищожаване на хлебарки, мухи и мравки – наличието на тези вредители води до замърсяване на хранителни продукти и съставки и до нарушен външен вид на всяка продукция.

  • Унищожаване на плъхове и мишки – тези гризачи могат освен да съсипят продукцията ви, да навредят на техниката и оборудването, като гризат кабели и замърсяват средата.

  • Прогонване на кучета, котки, змии, птици и други вредители – това се вредители, които са по-едри и не се поддават на обичайните методи за унищожаване, но наличието им в района или помещенията на производство е нежелан. Те често са преносители и на други вредители, като бълхи и кърлежи, които също могат да замърсят производствените помещения и да допринесат за бракуването на вече произведена стока и продукция.

 

Какво може да очаквате от нас?

Ние познаваме изискванията към всеки вид производство и знаем как да отстраним всички вредители, които представляват заплаха за вашето производство, като се съобразим със спецификата на производствения процес. Ние Ви гарантираме, че ще създадем чиста среда за работа на вашите служители.

Вие ще бъдете подготвени за инспекции и одити, които ще се извършват от контролиращите органи. Документацията ви ще бъде изрядно подготвена и в съответствие с нормативната уредба. Всички услуги, които ви предлагаме ще бъдат съобразени с типа на производството и могат да се изпълняват съгласно абонаментния план, който сте избрали.

Обадете се СЕГА!