loader image

Zdravni zavedeniq

Здравни заведения

Здравните заведения са обекти с голямо обществено значение и броят на хора, които преминават през тях е висок. В тях се лекуват хора, което предполага, че те са с влошено здравословно състояние и са уязвими към всички зарази и болести, които се разпространяват от повечето вредителите. От друга страна болниците също могат да бъдат източник на вътрешноболнични инфекции, които могат да бъдат разпространени чрез насекоми или гризачи.

Услуги, които можем да предложим в здравните заведения:

  • Унищожаване на хлебарки – наличието на храна и хранителни продукти е предпоставка за появата на тези насекоми.

  • Унищожаване на дървеници – дървениците се появяват винаги, където има легла, дюшеци и се настаняват хора за през нощта.

  • Борба с мишки и плъхове – те се заселват в мазетата, складовите помещения и влизат в кухните и местата за хранене на пациентите и медицинския персонал. Заразяват хранителни продукти, а също така и замърсяват стерилната среда, лекарства и медицинска техника, гризат кабели и нанасят повреди върху скъпоструващото медицинско оборудване.

  • Унищожаване на мухи – освен, че пренасят болести, замърсяват средата и създават безпокойство у пациентите.

  • Унищожаване на комари и кърлежи – кърлежите се разпространяват в прилежащите паркове и градинки, а ако в близост има водни басейни или водоизточници комарите могат да се превърнат в напаст.

  • Прогонване на птици, кучета и други вредители – неприятелите влизат в помещенията, сградите и прилежащите територии на здравните заведения. Птиците се заселват в тавански помещения, гнездят по первази на прозорците и замърсяват фасадата на сградите. Кучетата могат да нападнат хора и особено в зимния период да станат доста агресивни.

 

Какво можете да очаквате от нас?

Служителите в Превент Пест Контрол са висококвалифицирани и могат да покрият целият диапазон от услуги, които са необходими, за да се поддържа висок стандарт в едно здравно заведение. Ние можем да ви предложим еднократни услуги, но също така и услуги по абонаментен план и комбиниране на различните видове ДДД услуги. Издаваме протоколи за извършената дейност и попълваме дневника за извършените обработки и ви гарантираме спазване на всички санитарно-хигиенни норми.

Обадете се СЕГА!