loader image

Rodenticidi

Родентициди (плъхове и мишки)

Плъховете и мишките са изключително опасни вредители. Освен че замърсяват човешката храна, те я правят негодна за консумация, тъй като пренасят 40 вида болести, опасни за човека. Плъховете понякога нападат спящи хора, деца, но и се изяждат едни други.

За да спрете нашествието на тези опасни същества в дома ви, трябва да пристъпите към дератизация и ние ще ви помогнем за това.

Видовете препарати срещу плъхове и мишки са основно 3 вида: хранителни примамки, капани, електронни устройства.

  1. Хранителни примамки

    Този тип средства за борба с гризачите, съдържат бавно действаща отрова, така че приемащото я животно да не ги свърже с натравянето. Примамките могат да бъдат много видове: парафинови блокчета, зърнени, гранулирани, паста (пакетчета) или течност. Пастата и блокчетата са устойчиви на влага и съдържат множество атрактивни за плъховете и мишките вещества, от растителен и животински произход, които ги правят неустоими за вредителите.Течните препарати се прилагат там, където има храна в изобилие, но липсва вода. По този начин плъховете се научават да пият от тях и умират. Цинков фосфид или черна отрова не се използва вече, защото е опасна за другите животни и хората, а и защото плъховете бързо се научават да я избягват, понеже я свързват със смърт.

  2. Капани

    Този тип средства за борба с гризачи биват убиващи, улавящи и лепящи. В тях се поставя хранителна примамка, чиито избор е от съществено значение за хващането на гризача. Те са удобни, защото залавят вредителя на място и се избягва търсенето му из помещенията.

  3. Електронни устройства

    Излъчват неприятен за гризачите ултразвук и те го избягват, като дори напускат местообитанията си. Неприятният ефект на ултразвука е, че гризачите се научават да се крият от него и го избягват. С течение на времето, дори привикват към неприятния звук.

 

Плъхове

По своята същност плъховете са преносители на зарази. Те оставят своята урина и екскременти по мебелите, подовете, ъглите, върху храната. Ръсят кожни люспи, косми, бълхи. Гризат кабели, за да си точат зъбите и често предизвикват къси съединения и производствени аварии, пожари. Плъховете замърсяват човешката храна, нападат хора. Известно е, че плъховете са източник на зараза от чума.

Мишки

Домашната мишка е най-приспособимият към хората гризач. Но, заради малките си размери, отстъпва по територия на обитаване на плъховете. Подобно на плъховете и мишките имат слабо зрение и разчитат предимно на слуха си, за да оцеляват. Заселват се в близост до хранителни запаси, в складове, кухни. Активни са главнo през нощта, като хранителните им пикове са нощем, на смрачаване и на зазоряване. Хранителната дажба на една мишка на ден е 10-15 гр. Храна, а вода пият до около 10 мл. Мишките могат да издържат дълго време без вода. Този вид вредители пригризва различни материали, в които често си прави гнезда.

Заключение

Можем да кажем, че познавайки биологията на вредителите, комбинирането на няколко типа препарати срещу тях, ще даде отличен ефект. Затова, избирайки фирма Превент Пест Контрол, вие спестяве неудобството сами да обезпаразитявате дома си, както и неуспешни опити да се отървете от вредителите.

Обадете се СЕГА!