loader image
Дератизация

Дератизация

Какво e дератизация?

Дератизацията е унищожаване на вредните гризачи, които са преносители на много заразни болести, освен това унищожават хранителни запаси на хората, фуража за животните, както и нанасят сериозни щети по реколтата, сградите и съоръженията.

При професионалната дератизация се използват различни методи и похвати, съобразени с най-новите и съвременни тенденции в борбата с тях.

Кои вредители подлежат на дератизация?

Превент Пест Контрол ще ви предложи надеждна защита от вредни и опасни гризачи, като мишки и плъхове.

Какви препарати се използват за дератизация?

За борба с опасните и вредни гризачи, ние използваме безопасни и безвредни за човешкото здраве и всички домашни любимци и животни препарати, които не са канцерогенни и нямат миризма. Това са най-ефективните и съвременни препарати за професионална защита, които са на пазара и са разрешени от министерство на здравеопазването.

За унищожаване на гризачите, ние използваме качествени препарати, наречени родентициди, които не са отровни, но са вид антикоагулант и действат на гризачите няколко дни след поглъщането им. Те не са опасни за хората, домашните любимци и други животни.

За по-голяма сигурност, както и за добър естетичен вид при употребата им се използват дератизационни кутии, в които се поставят примамките с тези препарати, които са под формата на гранули, пелети, бонбонки и гел.

Какви методи за дератизация се прилагат от Превент Пест Контрол?

Всички служители в Превент Пест Контрол познават отлично отделните видове мишки и плъхове, както и техните специфични особености, техните навици, начин на живот, както и кои са най-ефективните средства и методи за унищожаване на тези изключително умни и бързо адаптиращи се гризачи.

Услугата дератизация по желание на клиента се извършва в комбинация и с други ДДД-услуги – дезинсекция и дезинфекция, които могат да се извършат едновременно с дератизацията без да се нарушава работния и производствения процес в обекта.

За борба с гризачите се прилагат и използват няколко основни метода: биологични, физични, механични и химични.

При биологичните методи се използват животни, които са естествен враг на мишките и плъховете, като котки, змии, различни видове грабливи птици, но фирмата ни не ги прилага. Ако използвате котка, то трябва да знаете, че не трябва да се използва отрова против гризачи, защото има опасност част от отровата да попадне в котката, след като тя изяде своя улов.

Използването на различни капани, в които се улавят мишките и плъховете, е основно средство от механичните методи. Ефективността им е много ниска, тъй като в един капан се уловя само един гризач, като всеки капан трябва да се проверява редовно и да се зарежда постоянно. Най-често плъха или мишката са живи и трябва да се доубият, а ако капанът ги убива трябва много добре да се почисти, тъй като гризачите имат много добро обоняние и надушват кръв и екскременти.

При физичните методи се употребяват ултразвукови и електромагнитни уреди и устройства за прогонване на гризачите, но те се нуждаят от електрическо захранване, а при изключване от електрическата мрежа мишките и плъховете се завръщат в помещенията.

При химичните методи се прилагат различни химически вещества – родентициди, които убиват гризачите.

В кои обекти извършваме дератизация?

За унищожаване на всички гризачи в различни помещения и сгради, Превент Пест Контрол най-съвременните безопасни препарати и методи. Ние извършваме всички задължителни ДДД-обработки на различни обекти, които се контролират от РИОКОЗ и Агенция по безопасност на храните.

Обектите, в които извършваме дератизация са:

Жилищни сгради, битови помещения и прилежащите им площи. Унищожаваме гризачи в жилищни кооперации и блокове, отделни домакинства, къщи, апартаменти, тавани, килери, входове, мазета, общи площи в сгради.

Обществени сгради и помещения. Борба с гризачи в университети, общежития, училища, гимназии, детски градини, детски школи, центрове за работа с младежи, сгради на общинската и държавната администрация, кметства, читалища, театри, киносалони, концертни зали, метростанции, железопътни гари, летища, автогари, пристанища, фитнес центрове, стадиони, спортни салони и зали.

Болнични и медицински заведения. Осъществяваме ефективна борба с плъховете и мишките в болници, поликлиники, клиники, здравни и медицински центрове, лекарски и стоматологични кабинети, специализирани здравни помещения и складове, аптеки и оптики.

Обекти за производство и търговия с храни. Унищожаваме гризачи в различни обекти от хранително-вкусовата промишленост, които са с високи изисквания за хигиена и контрол, като хранителни магазини, пицарии, ресторанти, сладкарници, хранителни и питейни заведения, закусвални, дискотеки, нощни клубове, гостилници, механи, столове, заведения за бързо хранене. Дератизация се извършва и в обекти с голяма разгъната площ, комбинати, месокомбинати, хлебозаводи, мандри, млекозаводи, хранителни складове, мелници хамбари, силози, зърнобази, складове за фуражи, продукти и зърно.

Производствените и складовите сгради. Унищожаваме мишки и плъхове в обекти за производство на козметични и лекарствени продукти, офиси, частни фирми и предприятия, фабрики, цехове, складови помещения.

Частни и фирмени сгради и помещения. Унищожаваме гризачи в частни фирмени помещения и сгради, хотели, мотели, хостели, както и други места за настаняване; различни видове превозни средства, като влакове, самолети, кораби и др.

Обекти, свързани с инфраструктурата на населените места. Тук влизат сметища, канализации, съоръжения за отпадъчни води и др.

Паркове, зелените площи и други места за отдих. Борбата с гризачите се прилага рядко в паркове, зелени площи и терени и се прави изрично, ако има нужда.

Растителни насаждения, стопанства и животновъдни ферми. Унищожаваме, макар и рядко, вредни гризачи в ниви с различни култури и растения, овощни градини, трайни насаждения, зеленчукови градини, ниви със зърнени култури, ферми за животни и птици, стопанства и др.

Какви документи ще ви издадем за извършената дератизация?
Дератизацията, като част от всички ДДД-услуги извършвани от Превент Пест Контрол, се изпълняват съгласно Наредба № 1 от 5 Януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации на Министерство на здравеопазването и Министерство на земеделието, храните и горите.

Превент Пест Контрол притежава лиценз за извършване на всички ДДД-услуги за обработване на различни обекти. След третирането на обекта ще ви бъде издаден протокол за извършената ДДД-обработка, съгласно нормативната уредба на Република България, което е гаранция за отлично качество в борбата с мишките и плъховете. Всички служителите в Превент Пест Контрол имат задълбочени познания за гризачите и техните навици, а същото така и достатъчно богат опит, който успешно прилагат в ежедневната си работа за борба с мишките и плъховете, което допринася за успешното отърваване от тези досадни неприятели.

Кога ще ви посетим?

След заявяване на необходимостта от извършване на услугата дератизация, наши служители ще се свържат с вас, за да изясним с какви точно гризачи имате проблем, в какъв вид помещения са се заселили, колко е общата площ на обекта, какви методи и препарати ще бъдат използвани и др. Ние ще се съобразим с вашето свободно време и ще ви посетим възможно най-скоро. Извършваните от нас услуги се изпълняват, както в рамките на работното време, така и в часове извън него, като работим не само в делнични дни, но и в почивните дни също.

Обадете се СЕГА!