loader image
Дезинфекция

Дезинфекция

Какво e дезинфекция?

Дезинфекцията или обеззаразяването е унищожаване на патогенни и болестотворни микроорганизми във външна и рискова среда. При дезинфекция се използват различни средства и методи за борба с разпространението на заразни болести. Извършват се превантивни и третиращи мерки за дезинфекция на различни обекти, за обеззаразяването им, поддържане на хигиената и профилактиката с цел прекратяване на разпространение на зарази и болести.

Кога се прилага дезинфекция?

Превент Пест Контрол ще ви предложи сигурна защита от патогенни микроорганизми, вируси и други зарази. Извършването на професионална дезинфекция се налага при някои специфични условия и събития.

Дезинфекцирането е задължително при:

  • Наводнения в сгради, мазета, приземни етажи, стопански постройки, ферми и други обекти, като потенциално опасни са места, в които се задържа влага и се създават огнища за развитие на патогенни организми, плесени и мухъл.

  • Извършване на дератизация и дезинсекция, защото плъховете и мишките, както и комарите, хлебарките и други видове насекоми са преносители на повече от 50 вида опасни заразни болести, които могат да причинят тежки зарази и дори да предизвикат смърт или епидемии.

  • Текущи дезинфекционни мероприятия на детски пясъчници и площадки, с цел предотвратяване на разпространението на болести и зарази при децата.

  • Профилактично третиране на хранителни магазини и места, където се обработва, предлага и консумира храна.

  • Обекти, през които преминава постоянен поток от хора и не може да се гарантира здравословната среда.

  • Природни бедствия, като земетресения, наводнения, бури, които са нанесли поражения на инфраструктурата и има вероятност от възникване на огнища на зарази.

  • Възникване на епидемия, както сред хората, така и сред животните във ферми и стопанства.

Какви препарати използваме за дезинфекция?

В борбата с вредните и опасни патогенни микроорганизми ние използваме напълно безвредни и безопасни за човешкото здраве и всички домашни животни и любимци средства. Те са разрешени от министерство на здравеопазването и са най-съвременните и ефективни професионални препарати, които се предлагат на пазара. След третирането с различни дезинфекционни средства помещенията могат да се обитават от хора и домашни любимци след добро проветряване.

Какви методи за дезинфекция се прилагат от Превент Пест Контрол?

В Превент Пест Контрол сме запознати с всички превантивни и третиращи мерки за борба с разпространението на патогенни микроорганизми и зарази.

Основните методи за извършване на дезинфекция са: биологични, механични, физични и химически.
При биологичните методи се използват специални щамове бактерии, които унищожават органичните вещества в отпадъчни води, като по този начин намаляват възможността за развитието на патогенни микроорганизми и тяхното разпространение.

При механичните методи се използва почистване, измиване или изпиране, като предварително трябва да се отстранят големите замърсявания. Ако при измиването или изпирането се прибави почистващ или перилен препарат ефективността ще се повиши, но като цяло този процес е трудоемък и не гарантира пълно отстраняване на патогенни микроорганизми и зарази.

При физичните методи се използва слънчева светлина, изгаряне, изваряване, пара, ултравиолетово и йонизиращо лъчение и др.

Трите метода са безвредни и екологични, но не гарантират пълно и трайно дезинфекциране при силно патогенни микроорганизми и опасни зарази.

Химически методи са най-ефективните методи за дезинфекция на големи обекти, предотвратяване на разпространението на зарази, възникване на огнища на зарази, както и потушаването им. Те са бързи, ефективни и дават пълна гаранция за дезинфекция.

В кои обекти извършваме дезинфекция?

Услугата по дезинфекция се извършва от нашата фирма Превент Пест Контрол, за да се унищожат всички болестотворни микроорганизми и да се обеззаразят всички помещения и сгради, които подлежат на задължителни ДДД-обработки и се контролират от РИОКОЗ и Агенция по безопасност на храните.

Обектите, в които извършваме дезинфекция са:

Жилищни сгради, битови помещения и прилежащите им площи. Извършване на дезинфекция в жилищни блокове и кооперации, отделни домакинства, апартаменти, къщи, входове, тавани, мазета, килери, стълбища и площадките към тях, тераси, общи площи за ползване.

Обществени сгради и помещения. Извършване на дезинфекция в детски градини, детски школи, училища, центрове за работа с деца, университети, общежития, сгради на държавната и общинската администрации, театри, киносалони, концертни зали, читалища, железопътни гари, автогари летища, пристанища, метростанции, стадиони, спортни зали и фитнес центрове.

Болнични и медицински заведения. Дезинфекцията и борбата с патогенните микроорганизми в болнична среда е специфична и при нея се следва специална методика за провеждане на мерките по дезинфекция. Тя се прилага в поликлиники, клиники, болници, здравни и медицински центрове, аптеки, лекарски кабинети, стоматологични кабинети, специализирани здравни помещения, оптики, медицински складове и др.

Обекти за производство и търговия с храни. Унищожаваме болестотворни организми и предотвратяваме зарази в помещения от хранително-вкусовата промишленост с високи изисквания за контрол, като хранителни и питейни заведения, пицарии, ресторанти, закусвални, сладкарници, нощни клубове, дискотеки, механи, гостилници, столове, заведения за бързо хранене и хранителни магазини. Също така извършваме дезинфекция на обекти на големи площи, като хранителни складове, месокомбинати, хлебозаводи, млекозаводи, комбинати за производство на храни, мандри, зърнобази, силози, хамбари, мелници, складове за зърно и фуражи.

Производствени и складови сгради. Унищожаваме патогенни организми в места за производство на лекарства и козметични продукти, заводи, частни предприятия и фирми, офиси, цехове, заводи, фабрики, складови помещения.

Паркове, зелените площи и други места за отдих. Борбата с патогенните организми се прилага в паркове, зелени площи и терени, градската среда и около водоизточници.

Частни и фирмени сгради и помещения. Дезинфекция в частни фирмени помещения и сгради, хотели, мотели, хостели, както и други места за настаняване; различни видове превозни средства, като самолети, влакове, лодки, кораби, яхти, автобуси, камиони, леки автомобили и други.

Обекти, свързани с инфраструктурата на населените места. Това са основно обекти като съоръжения за отпадъчни води, канализации и сметища.

Какви документи ще ви издадем за извършена дезинфекция?

Превент Пест Контрол предлага всички ДДД-услуги по дезинфекция регламентирани в Наредба № 1 от 5 Януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации на Министерство на здравеопазването и Mинистерство на земеделието, храните и горите. Наредбата е публикувана в брой 7 от 19 януари 2018 г. в Държавен вестник.

Превент Пест Контрол е лицензирана фирма за извършване на всички услуги по ДДД-дейности. След обработване на обекта ние ще ви издадем протокол за ДДД-обработка съгласно нормативните документи и ще ви гарантираме отлично качество на извършените от нас услуги по дезинфекция на обекта. Всички служители на фирмата ни са преминала пълното обучение, съгласно изискванията и притежават опит за извършването на всички дейности по дезинфекция на различни обекти.

Кога ще ви посетим?

След вашето обаждане, че желаете да бъде извършена услуга по дезинфекция във ваш обект, ще обсъдим какво е естеството на проблема, колко голям е обекта и от какъв тип е, какви препарати могат да се използват и какви методи са приложими за унищожаване на патогенните микроорганизми, като се съобразим с вашите желания и потребности. Посещението от нашите служители ще бъде съобразено с вашите ангажименти и нашия график, като това може да бъде и в почивни дни или в извънработно време.

Обадете се СЕГА!