loader image
Дезинсекция

Дезинсекция

Какво e дезинсекция?

Дезинсекцията е унищожаване на вредни и опасни за човека насекоми (инсекти), които пренасят силно заразни болести, унищожават хранителни запаси, както и фуражи за животните, освен това паразитират по растенията и др., което може да доведе до допълнителни проблеми.

Кои вредители подлежат на дезинсекция?

Превент Пест Контрол ще ви предложи надеждна защита от вредни и опасни насекоми, като бълхи, хлебарки, дървеници, мравки, мухи, комари, молци, стоножки, оси и други видове неприятни натрапници.

Какви препарати използваме за дезинсекция?

В борбата с вредните и опасни насекоми ние използваме напълно безвредни и безопасни за човешкото здраве и всички домашни животни и любимци средства, които нямат миризма и не са канцерогенни. Всички те са разрешени от министерство на здравеопазването и са най-съвременните и ефективни професионални препарати, които се предлагат на пазара.

В борбата с насекомите се използват различни видове препарати, като най-ефикасните при професионална дезинсекция са контактните инсектициди, които се нанасят директно върху различни повърхности чрез пръскане, нанасяне под формата на гел или пудра, като въздействат на насекомите при непосредствен контакт с тях.

Съвременните препарати са напълно безопасни за хората и животните, не оставят мирис и не замърсяват околната среда. Други препарати, които се използват са хранителни примамки или гелове, които привличат насекомите и след като ги консумират, те умират.

Аерозолните препарати са под формата на газ и се прилагат в затворени помещения, като имат много бърз ефект.

Лепливите капани с атрактивно вещество може да се използват като индикатор за ефикасността на проведената обработка.

Какви методи за дезинсекция се прилагат от Превент Пест Контрол?

Ние в Превент Пест Контрол познаваме много добре отделните видове насекоми и техните особености, начин на живот и навици, както и кои са най-ефективните методи и средства за тяхното унищожаване.

Услугата дезинсекция може да бъде извършена в комбинация и с другите ДДД услуги – дезинфекция и дератизация, като се извършва напълно дискретно без нарушаване на производствения и работния процес на обекта.

За успешната борба с насекомите може да ви предложим прилагането на две основни групи мероприятия: профилактични и изтребителни. Като под профилактичните мероприятия се прилагат санитарно-хигиенни мерки с цел ограничаване на достъпа на насекомите в сградите и помещенията.

Изтребителните мероприятия се осъществяват посредством различи методи или в комбинация: биологични, механични, физични и химични. При биологичните методи се използват естествените врагове на насекомите. При механичните методи се използват почистване с прахосмукачка, изтърсване и изтупване, миене, почистване и др. А изваряване или обработване с пара, както и изгаряне или третиране със суха топлина се прилагат при физичните методи.

Тези три метода се екологични и безопасни, но изискват много време, ресурси, и не могат да се прилагат в големи обекти, сгради или терени, а и не допринасят за пълното унищожаване на насекомите.

Поради тази причина, ние залагаме основно на химичните методи чрез използването на специални препарати, наречени инсектициди.

В кои обекти извършваме дезинсекция?

Превент Пест Контрол предлага и извършва услугата дезинсекция, за да унищожи всички вредни насекоми в сгради и помещения, които подлежат на задължителни ДДД-обработки и се контролират от РИОКОЗ и Агенция по безопасност на храните.

Обектите, в които извършваме дезинсекция са:

Жилищни сгради, битови помещения и прилежащите им площи. Унищожаваме инсектите в жилищни блокове и кооперации, апартаменти, къщи, отделни домакинства, входове, тавани, мазета, стълбища и площадките към тях, тераси, килери, общи площи за ползване.

Обществени сгради и помещения. Извършва се унищожаване на насекоми в детски градини, училища, детски школи и центрове за работа с деца, университети, общежития, сгради на държавната и общинската администрация, киносалони, театри, концертни зали, читалища, автогари, железопътни гари, летища, пристанища, метростанции, стадиони, фитнес центрове, спортни зали и др.

Болнични и медицински заведения. Унищожаване на насекоми в поликлиники, клиники, болници, здравни и медицински центрове, аптеки, лекарски кабинети, стоматологични кабинети, специализирани здравни помещения, медицински складове, аптеки, оптики и др.

Обекти за производство и търговия с храни. Унищожаване на насекоми в помещения от хранително-вкусовата промишленост, с високи изисквания за контрол, като хранителни и питейни заведения, пицарии, ресторанти, закусвални, сладкарници, нощни клубове, дискотеки, механи, гостилници, столове и заведения за бързо хранене. Също така извършваме дезинсекция на обекти на големи площи, като хранителни складове, комбинати, хлебозаводи, месокомбинати, млекозаводи, мандри, хамбари, мелници, зърнобази, силози, складове за зърно, продукти и фураж, както и хранителни магазини.

Производствени и складови сгради. Унищожаваме всички видове насекоми в места за производство на лекарства и козметични продукти, заводи, частни предприятия и фирми, офиси, цехове, заводи, фабрики, складови помещения.

Паркове, зелени площи и други места за отдих. Борба с насекомите се прилага и в паркове, зелени площи и терени, градска среда, около водоизточници и др.

Растителни насаждения, стопанства и животновъдни ферми. Унищожаваме вредни насекоми по различни култури и растения, овощни градини, трайни насаждения, зеленчукови насаждения, зърнени култури, животновъдни ферми, стопанства и др.

Частни и фирмени сгради и помещения. Унищожаваме насекоми в частни фирмени помещения и сгради, хотели, мотели, хостели, както и други места за настаняване; различни видове превозни средства, като влакове, самолети, кораби, яхти, лодки, автобуси, леки автомобили, камиони и други.

Обекти, свързани с инфраструктурата на населените места. Тук влизат сметища, канализация, съоръжения за отпадъчни води и др.

Какви документи ще ви издадем за извършена дезинсекция?

Превент Пест Контрол предлага всички ДДД-услуги по дезинсекция, съгласно Наредба № 1 от 5 Януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации на Министерство на здравеопазването и Mинистерство на земеделието, храните и горите, обнародвана в Държавен вестник, брой 7 от 19.01.2018 г.

Превент Пест Контрол е лицензирана фирма за извършване на всички услуги по ДДД-дейности. След третиране на обекта ние ще ви издадем протокол за ДДД обработка по образец и ви даваме гаранции за отлично качество и дълготрайност на извършената услуга по дезинсекция на обекта. Нашите служите са преминали обстойно обучение и притежават опит в борбата с инсектите, като прилагат най-успешните методи за дезинсекция.

Кога ще ви посетим?

След като сте заявили желание за извършване на услугата дезинсекция ние ще се свържем с вас, за да установим какъв е проблемът, вида и големината на обекта, възможностите за обработка и видовете препарати за унищожаване на насекомите, според желанието и потребностите на клиента. Ще вземем под внимание времето, с което разполагате, така че да е удобно за вас и за нас. Ние работим и в почивните дни и в извънработно време.

Обадете се СЕГА!