loader image
Контрол на вредители в производства

Контрол на вредители в производства

Срещу какви вредители се извършва обработка в производства?

Наличието на вредители в производства може да доведе до унищожаване на продукцията и производствената техника. Затова е необходимо своевременно да вземете мерки срещу различните вредители.

Заплахите от членестоногите и гризачи са най-големи. Хлебарките и мравките нападат хранителните запаси, като проникват в кашони и единични опаковки, за да се хранят и по този начин нарушават целостта им и замърсяват хранителните продукти. Плъховете и мишките нападат всички обекти, като също търсят храна, и за това съсипват хранителни продукти, фуражи за животните, гризат различни предмети и кабели, правят тунели и гнезда, с които разрушават инфраструктурата. Всички тези продукти в последствие трябва да бъдат напълно унищожени, не само поради лошия външен вид, но и поради опасността от пренасяне и разпространение на зарази.

През летния период може да бъдете атакувани от бълхи, мухи, комари, оси и други насекоми, които да създадат нездравословна и неприятна обстановка за работа на вашите служители и да замърсят стерилната обстановка при производство на определен вид продукция. Особено неприятно може да е за животновъдни ферми, където рояците от мухи, комари и бълхи хапят и дразнят животните. Обикновено в близост до животните се намират и пасища, които трябва да се третират за кърлежи.

Молците не са често срещани вредители, но те са привлечени от наличието на естествени материи и материали, като дрехи и материи, изработени от вълна, памук, коприна, кожа и козина.

Кои обекти се обработват?

Обектите в производството се отличават с по-голяма разгъната площ, наличие на складови помещения и специфични особености за вида на произвежданата продукция и производствения процес. Те се делят на няколко групи според вида на продукцията: хранително-вкусова, лека и тежка промишленост, както и селскостопанска продукция.

Обекти от хранително-вкусовата промишленост са най-привлекателни за вредителите. Тук влизат обекти, в които се произвеждат различни видове хранителни продукти, както и такива, които се използват за производството на храни.

Обекти от леката и тежката промишленост не са толкова привлекателно място за повечето насекоми и гризачи, но и на тях също се нанасят поражения, като вредителите замърсяват и унищожават производствена техника и продукция.

Обекти за производство на селскостопански продукти и животновъдните ферми се нападат от всички видове насекоми и гризачи. Фирмата ни извършва третиране само на обектите, като това включва помещения, складове и външни площи – дворове и пасища. Животните се обработват със специализирани медикаменти след консултация с ветеринар.

Какви средства и препарати използваме срещу вредителите в производството?

Фирмата ни използва висококачествени препарати, разработени на базата на най-новите и модерни изследвания за борба с вредителите. Обработката на помещенията се извършва в неработно време, като се спазва задължителния карантинен период за съответните продукти. За производство с непрекъснат производствен цикъл се прилага точкуването с гел препарати, за които не се налага прекъсване на производствения процес и налагане на карантина.

Най-подходящия метод за вашия обект, който ще се приложи за борба с вредителите, ще бъде предложен от нашите служители, като напълно се съобразим с големината на обекта, неговите особености и нормативните изисквания.

Наличието на хранителни продукти и запаси осигурява прехрана на вредителите, като освен нанесените щети върху продукцията, трябва да се отчете и възможната зараза от екскременти, косми и урина. Такива обекти се контролират от РИОКОЗ и Агенция по храните и за тях задължително трябва да извършвате ежемесечни мерки по дезинсекция, дератизация и дезинфекция.

Какви гаранции и документи ви дава Превент Пест Контрол?

Превент Пест Контрол извършва еднократни третирания на обекти, както и абонаменти при сключен договор, като в този случай ви даваме пълни гаранции, че ще се отървете от вредителите. Гаранцията покрива извършването на допълнителни обработки за пълно и трайно отстраняване на проблема. Всички обработки се извършват, съобразно Наредба № 1 от 5 Януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации на Министерство на здравеопазването, както и с изискванията на РИОКОЗ и Агенция по храните.

Не е необходимо да сте нападнати от вредители, за да се обърнете към нашите служители. Те ще ви консултират напълно безплатно, за да повишите нивото на непроницаемост за вредителите във вашите сгради и ще ви информират какви превантивни мерки да предприемате за борба с неприятелите.

Обадете се СЕГА!