loader image
Обработка на ресторанти и заведения

Обработка на ресторанти и заведения

Срещу какви вредители се извършва обработка в ресторанти и заведения?

Ресторантите и хранителни заведения са изключително привлекателно място за много членестоноги и гризачи, заради хранителните запаси, които могат да бъдат открити там.

Това са обекти, които се посещават от много хора, където се консумират храни и напитки. Зареждането на тези обекти е редовно и обема на доставките е голям, като най-често с кашоните и опаковките на продуктите, храните и напитките могат да бъдат пренесени, както яйца, така и възрастни насекоми. А размножаването на тези насекоми става много бързо.

Складовете към заведенията и ресторантите са изключително привлекателно място за мишки и плъхове, които могат да проникнат през големи пукнатини, отвори на вентилация, тунели и дупки направени от самите гризачи, или дори да бъдат внесени чрез доставки на продукти. Гризачите нанасят големи щети, като унижават хранителните запаси и пренасят много болести, които могат да увредят сериозно човешкото здраве.

През летния период се появяват много мухи, комари, мравки и оси, които най-често атакуват лятната градина или двора към заведението, а външните маси стават изключително непривлекателно място за клиентите. Вечерите, когато клиентите ви търсят прохлада и приятна атмосфера под нощното небе, те са нападнати от рояци комари, привлечени от светлините.

Откритите зелени площи в градината или детския кът са атакувани от кърлежи, къртици, влечуги, гризачи и могат да превърнат прекрасната ви градина в неприятно и отблъскващо място за посетителите.

Кои обекти се обработват?

В тази категория влизат всички обекти, в които се предлага храна и напитки, като ресторанти, пицарии, питейни заведения, кафенета, закусвални, сладкарници и други обекти, които попадат под контрола на РИОКОЗ и Агенция по храните. Целта е да се предотврати разпространението на зарази чрез храната, която се приготвя и предлага в тези заведения.

Какви средства и препарати използваме срещу вредителите в ресторанти и заведения?

Превент Пест Контрол използва препарати от водещи фирми с доказан произход, които са ефикасни и напълно безвредни за среда, обитавана от хора. Всички обработки на помещенията се извършват напълно дискретно, като това не пречи на функционирането на заведението или обекта. Нашите служители се съобразяват с работното Ви време и ще бъдат напълно дискретни при извършване на заявените услуги.

Какви гаранции и документи ви дава Превент Пест Контрол?

Превент Пест Контрол извършва обработка на различни видове ресторанти и заведения за хранене по абонаментен план и сключен договор за извършване на задължителни услуги по дезинсекция, дератизация и дезинфекция, като издава протокол за извършена услуга и попълва дневника за извършените ДДД обработки. Ние ви даваме гаранция, че вашият бизнес ще бъде напълно защитен от различни вредители и Вие ще може да предложите приятна и здравословна среда във Вашия ресторант или заведение. Всяка ДДД – услуга може да се извърши отделно или в комбинация с другите в зависимост от необходимостта или Вашето желание.

Сключеният договор ви гарантира, че при възникване на необходимост от допълнителни обработки, те ще бъдат безплатни за Вас. Всички обработки се извършват съгласно Наредба № 1 от 5 Януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации на Министерство на здравеопазването, както и с изискванията на РИОКОЗ и Агенция по храните.

Обадете се СЕГА!