loader image
Обработки в паркове

Обработки в паркове

Срещу какви вредители се извършват обработки в паркове?

Основните и най-често срещаните вредители са кърлежите, особено ако това се отнася за паркове и детски площадки, които се посещават от семейства за отдих. В тези места е забранен достъпа на домашни любимци, които пренасят бълхи, но не може да се ограничи достъпа на бездомни животни. Затова и атаките от бълхи по тези места се случват често.

Обикновено парковете се посещават денем, което води до друг проблем, а именно наличието на големи популации на различни видове мухи, които могат да направят пребиваването на всеки човек изключително неприятно. Във вечерните часове и особено ако наблизо има фонтани, басейни или други водоизточници, комарите могат да бъдат страшна напаст. Нека не забравяме, че освен негостоприемната обстановка, тези насекоми пренасят много опасни заразни болести.

Парковете са любимо място и за гризачи, птици и влечуги. Много често част от животните, които нанасят вреди са защитени от закона за биоразнообразието и поради тази причина не могат да се прилагат най-често използваните средства за борба с тях.

Гълъбите, лястовичките и врабчетата могат да покриват площите с екскременти и да строят гнезда на неподходящи места, като например върху статуи или различни забележителности.

Кои обекти се обработват?

Това са обществени обекти, където потока от хора е много голям и размера на терените също. Такива места са зелените площи, паркове, игрища, детски площадки и външни градини, които се обработват най-често през пролетно-летния период, когато повечето вредители са активни.

Обикновено в парковете може да има и административни сгради, други постройки или заведения, за които се извършва обработка според изискванията за този тип обекти или това да бъде част от договора за изпълнение на абонаментно и комбинирано обработване на съответните помещения или сгради.

Какви средства и препарати използваме срещу вредителите в парковете?

Превент Пест Контрол е сертифицирана фирма за обработката на обществени паркове и градини, за чиято обработка се използват само одобрени от Министерство на Здравеопазването препарати, които са напълно безвредни и безопасни за хората, домашните любимци и не вредят на околната среда.

При пръскане и обработване на площите ние поставяме уведомителни съобщения, с които предупреждаваме посетителите за извършеното пръскане, дата на изпълнението и продължителността на карантината, ако има такава. Съобщенията се поставя на видни места в целия парк.

В парковете често има водоизточници, като фонтани или изкуствени езера, които могат да бъдат допълнително обработвани срещу ларвите на комарите, с което да се избегне развитието на тяхната популация.

Прогонването на птици, гризачи и влечуги от парковете става след обсъждане с нашите служители на рисковете, местата, на които се появяват и възможните решения за прогонването им.

Какви гаранции и документи ви дава Превент Пест Контрол?

Превент Пест Контрол обработва обстойно всички места в парка и ви гарантира пълно унищожение на вредители, като по този начин осигурява сигурна и безопасна среда за всички посетители на парка. Всички третирания се извършват, според изискванията от Наредба № 1 от 5 Януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации на Министерство на здравеопазването, както и с изискванията на РИОКОЗ и Агенция по храните.

Обадете се СЕГА!