loader image
Прогонване на нежелани неприятели

Прогонване на нежелани неприятели

Кои са нежеланите неприятели, които трябва да прогоним?

Най-често това са вредители, към които не могат да се приложат стандартните методи за прогонването им.

Към тази група причисляваме птиците, които се заселват в близост до хората. В някои градове популацията на гълъби е толкова голяма, че може да предизвиква големи замърсявания с екскременти и перушина по фасадите на сгради, скулптури, културни забележителности, тротоари, пасажи за преминаване и други места.

Бездомни кучета и котки често преминават през паркове, дворове на къщи и пясъчници, като ги замърсяват. А къртици и слепи кучета копаят тунели и правят многобройни купчини от пръст, с които нарушават тревните площи в двора или парка. Мишките и плъховете са вредители, които през лятото живеят на открито, но през зимата търсят защитата на домовете.

Нека не забравяме, че през летните месеци влечугите и насекомите се активират и създават много заплахи.

От кои обекти се прогонват нежеланите гости?

Прогонването на нежеланите неприятели може да бъде извършвано, както за частни домове, така и за фирми, обществени сгради, паркове, големи съоръжения, фасади на сгради и други.

Това най-често са места, в които има голямо движение на хора, а самите неприятели не могат да се третират с директно с химически средства или да се използват капани.

Какви средства и препарати използваме срещу нежеланите неприятели?

Най-често се използват репеленти с химически вещества, които отблъскват тези нашественици. Тези вещества се поставят в гелове, които се нанасят по повърхността с ограничен достъп или в оригинални опаковки. Когато птиците или гризачите се приближат, те надушват неприятния за тях мирис и се отдалечават.

Често се използват и механични методи, чрез които се ограничава физическия достъп до тези места. За да се ограничи достъпа на птиците до первази на прозорци, други места по фасади на сгради или културни забележителности, се поставят шипове, които възпрепятстват кацането и правенето на гнезда.

Използване на електромагнитни устройства за прогонване на бездомни кучета и котки, мишки и плъхове, къртици и сляпо куче, птици, влечуги и пълзящи насекоми е често срещан вариант за прогонване на нежеланите неприятели. Тези уреди се поставят на местата, до които искате да ограничете достъпа на вредителите.

Уредите се включват в електрическата мрежа или се захранват от батерии, и излъчват електромагнитни вълни с много ниска честота, която не влияе на хората, но дразни вредителите и предизвиква безпокойство и страх у тях, като ги принуждава да напуснат обекта. В зависимост от големината на обекта и капацитета на устройството може да се наложи поставянето на повече от един уред. Ако устройството бъде изключено от електрическата мрежа или батерията му падне много скоро вредителите ще се завърнат във вашия обект.

С насекомите и другите вредители борбата може да се осъществява с капани, в които те ще бъдат уловени. Но в тези случай трябва редовно да проверявате капаните и да отстранявате вредителите, като ги пускате далеч от вашия обект.

Всички от горепосочените методи са напълно безопасни, както за околната среда, така и за самите вредители. Но те са по-трудоемки и действат локално.

Какви гаранции ви дава Превент Пест Контрол?

Ние в Превент Пест Контрол ще ви консултираме за всички възможни средства и методи за прогонване на нежеланите неприятели от вашия обект, като се съобразим с вашите специфични изисквания. Ние ви гарантираме, че внимателно ще проучим проблема, който имате и ще и ви предложим най-добрия за вас начин за прогонване на нежеланите неприятели.

Обадете се СЕГА!