loader image

За нас

„Пест Контрол БГ“ ООД е специализирана в контрола на вредители в предприятия, сгради с обществено предназначение, курортни комплекси, хотели, заведения, жилищни сгради и др. Имаме капацитет, познания и опит да извършваме мащабни обработки на горски и тревни масиви, плажни ивици.

 

Пест Контрол БГ е Вашият професионален партньор в борбата срещу битовите и складовите вредители – инсекти и гризачи. Ние работим само с най-утвърдените и висококачествени препарати, производство на водещите в отрасъла фирми: BASF, BAYER – Германия, SYNGENTA – Швейцария.  Разполагаме с лицензиран и високо квалифициран в областта на интегрирания пестициден мениджмънт (IPM) персонал с местен и международен опит. Регистрирани сме в МЗ на Република България и РИКОЗ и НЦЗПБ.

Предлагаме:

  1. Качествен и екологичен контрол на вредителите, насочен към максимално ограничаване размера на техните популации, разпространение и репродуктивни способности.

  2. Решаване на проблема Ви, но не на всяка цена, не и за сметка на Вашето здраве.

  3. За целта използваме единствено пестициди, заемащи челни места в листата на безвредните за хората препарати на Световната здравна организация (WHO).

  4. Използваме комплексно всички налични средства и методи за приложение на пестициди, съобразно спецификата на всеки обект, третираната повърхност и вида на конкретния вредител.

  5. Професионална оценка на риска от бъдещо или повторно опаразитяване и конкретни превантивни действия за защита.

  6. Осъществяваме следоперативен контрол на третирания обект.

  7. Ефективност и безопасност на реална конкурентна цена.

КАКВО НЕ ПРАВИМ

НЕ използваме евтини препарати със съмнително качество, състав и произход.

НЕ обработваме обектите Ви със занижени концентрации на пестициди с цел постигане на по-добра цена и продаване на псевдо-услуга.

НЕ разделяме услугата на части: а именно – една обработка само с гел и друга само с опръскаване, с цел икономия на материали.

НЕ предозираме пестициди с цел по-голяма ефективност за сметка на Вашето здраве.

НЕ използваме DDT или други хлорорганични препарати с доказан пагубен ефект върху човешкото здраве.

НЕ даваме гаранции, които не можем да изпълним.

Абонаментна защита срещу инсекти и гризачи

Пест Контрол БГ предлага системни абонаментни обработки срещу битови и складови вредители с цел недопускането им в границите на третирания обект, ограничаване на разпространението и на размера на техните популации до допустимия биологичен минимум.

С извършването на дезинсекция и дератизация са ангажирани три професионални екипа от високо квалифицирани и лицензирани специалисти в областта на съвременния Pest control (контрол на вредителите).

Всяко звено работи в тясно сътрудничество с отделите по „ДДД” и „Епидемиология” на РИОКОЗ и НЦЗПБ и е регистрирано в МЗ на Република България. При нужда се извършват лабораторни изследвания за наличие на резистентност към определени биоциди на инсекти и гризачи. В работата си ДДД екипите следват приципите на IPM (Integrated Pest Management) и HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), осигуряваващи ефикасен и екологичен контрол на вредителите.

Химически средства за защита

Използваме само най-съвременните, доказано безвредни за хората биоцидни препарати с широк спектър на действие, бърз начален и дълъг остатъчен ефект. Качеството им е гарантирано както от производителите –  водещи в отрасъла фирми, като BAYER, BASF и SYNGENTA, така и от изследванията на Световната здравна организация (WHO) и Министерството на здравеопазването (МЗ).

Комплексната обработка на всеки обект включва използването на широка гама химически средства под формата на микрокапсулирани концентрати, водоразтворими прахове, емулсионни концентрати, регулатори на растежа, фабрично произведени инсектицидни гелове, феромонови капани, лепливи плоскости, тунели за гризачи, контролни средства за мониторинг и много други. Използваните биоциди не увреждат повърхности, не оставят петна и не миришат.

Технически средства за приложение на биоциди

Разполагаме с три мобилни дезинфекционни станции, оборудвани с ръчни, моторни и електрически пръскачки, подходящи за използване на открити и закрити пространства, в трудно достъпни обекти, като шахти, тавани, мазета и др., върху всякакви повърхности и срещу всякакви вредители – пълзящи или летящи.

Основно предимство е използването на техника за ултра-малообемно опръскване (УМО) и влажна дезинсекция, както и термоаерозолни генератори за мъгла.

Характеристика на УМО

Разпръскват препаратите равномерно, на много фини капки (с размер до 50 микрона), като по този начин те могат да изпълнят целия обем на третирания обект за кратко време и да проникнат във всички пукнатини и порьозни повърхности. Ултрамалообемното опръскване е единствения метод за прилагане на препарати, с който може да сте 100% сигурни, че всеки квадратен сантиметър от сградата или тревната площ ще бъде обработен, при това с най – дълготрайно действие.

Предимството им е, че нанасят препаратите като налеп/депозит върху стените и таваните на сградите, много равномерно и по този начин осигуряват най – дълъг остатъчен ефект и защита от летящи и пълзящи насекоми. При кацане върху обработена стена или таван инсектите влизат в контакт с препарата и умират.

Характеристики на Термоаерозолните генератори

Разпръскват препарата раздробявайки го на възможно най – фини частици във вид на мъгла, с помоща на реактивния принцип. По този начин малките капчици се задържат най – дълго време в атмосферата и унищожават всички летящи и пълзящи инсекти на минутата. Чрез генераторите на мъгла препаратите се разпръскват на възможно най – далечно разстояние и проникват по – добре в гъста растителност, дори там където обикновените пръскачки не успяват.

Широката гама от биоцидни препарати и технически средства за приложение позволява на ДДД специалистите ни да подберат най-ефективните методи и средства за борба, съобразно вида на съответния вредител, спецификата на конкретния обект, вида на третираните повърхности и тяхната достъпност.

Използваните препарати и технически средства не увреждат повърхности, не оставят петна и неприятна миризма и най-важното – унищожават инсектите и гризачите без да навредят на околната среда или здравето на хората.

Контрол

Контролът по изпълнението на абонаментната дезинсекция се извършва от лицензираните ръководители на ДДД екипите и от възложителя (клиента), присъстващ на обработката, на базата на практическото изпълнение на технологичния план. Ръководителите на ДДД екипите изработват Технологична скица на обработвания обект в съответствие с изискванията на IPM, в която се вписват необходимите методи и средства за успешна дезинсекция и дератизация в конкретния обект за целия период на абонамента по място и вид. При всяка обработка се съставя констативен протокол, в които се вписват непосредствено използваните средства и методи за ДДД защита и се сравняват с тези, заложени в технологичния план, както и мерките за безопасност, обработените площи и лицата отговорни за прилагането им. Протоколът се подписва двустранно от отговорния изпълнител и възложителя и при нужда се представя на контролните органи от РИОКОЗ, ДВСК и др.

Гаранции

При сключване на абонаментен договор Вие получавате пълна гаранция за защита от инсекти и гризачи. При евентуален проблем, възникнал по вина на изпълнителя, клиентът има право да изиска незабавното му отстраняване за сметка на фирмата-изпълнител.

Свържете се с нас! Ще извършим безплатен оглед, на поверения Ви обект, за да изготвим и  предоставим нашата оферта.

Фирма ПЕСТ КОНТРОЛ БГ ООД извършва дейности по дезинсекция, дератизация и дезинфекция от 2007 г., а ПРЕВЕНТ ПЕСТ КОНТРОЛ ЕООД от 2003г. Двете фирми имат един управител и обща дейност по обслужване на договорните отношения с нашите клиенти.

В досегашната си дейност сме обработвали обекти от всякакъв тип. Наши клиенти са затворени жилищни комплекси, предприятия от хранително-вкусовата промишленост, обекти от сферата на туризма, държавни и частни фирми и учреждения.

В по-голямата си част услугите извършвани от нас са на абонаментен принцип. Сключили сме над 150 договора за абонаментно обслужване с фирми от почти всички отрасли на икономиката.

Вече над 15 години разполагаме с най-модерна техника за третиране на открити площи и успешно се борим с летящи насекоми.

Фирмата ни работи с квалифицирани биолози, с богат опит, разполагащи с разрешителни за извършване на ДДД дейности издадени от РИОКОЗ и НЦЗБП, които спомогнаха за повишаване нивото на предлаганите услуги и контрола по изпълнението им.

На базата на богатия си опит, базиран на разнообразните проблеми, с които сме се сблъсквали и успешно преодолявали, както и познанията ни за биологията на различните вредители и модерните тенденции в борбата с тях, уверено можем да заявим, че избирайки нас печелите надежден и коректен партньор.

Доверете ни се!

Обадете се СЕГА!